Tříkrálová sbírka 2020

06.02.2020 18:45

V tomto roce se zapojily děti i vedoucí z naší orelské jednoty do charitativní sbírky na pomoc potřebným. Děti z třiceti skupinek K+M+B a jejich vedoucí si nejprve vyprosily požehnání na mši svaté v kostele Sv. Ducha, aby pak společně obešli domácnosti staroměstských občanů .

Všem malým i velkým koledníkům patří poděkování. Rok od roku stoupá počet dětí z orelských řad, které chodí koledovat.

Staroměšští občané již očekávali koledníky a obdarovávali je nejen finančním obnosem do kasičky, ale i malou sladkostí. Letos byli také velmi štědří. Výsledkem je peněžní obnos, kterým přispěli do „Tříkrálové sbírky“.

Zálešáková Dagmar, starostka jednoty                                                                                                               

 

Kontakt

Orel jednota Staré Město pobočný spolek


Nám. Hrdinů 264
686 03 Staré Město
zalesakovaorel@seznam.cz